VDI Darbs tranšejā: ekonomija uz darba drošību par dzīvības cenu