Mūsu komanda

Vita Savicka

VITA SAVICKA

vita.savicka@bcp.lv

LinkedIn_Logo

Vita Savicka, valdes priekšsēdētāja - valdes priekšsēdētāja - 20 gadu pieredze stratēģiskajā komunikācijā, sabiedrisko attiecību vadībā, veselības komunikācijā un interešu pārstāvniecībā. Vitai ir maģistra grāds politikas zinātnē un komunikācijā, studē doktorantūrā, Rīgas Stradiņa universitātes pētniece un lektore.

Dace Plato

DACE PLATO

dace.plato@bcp.lv

LinkedIn_Logo

Dace Plato, projektu vadītāja un valdes locekle - vairāk nekā 10 gadu pieredze sabiedriskajās attiecībās. Dacei ir plaša pieredze satura veidošanā, tekstu rediģēšanā, sākot no reklāmas tekstiem līdz zinātnisko rakstu sagatavošanai, kā arī pieredze sabiedrisko attiecību vadībā. Bijusi vairāku korporatīvo izdevumu redaktore finanšu, enerģētikas, veselības, farmācijas u.c. nozarēs. Dacei ir bakalaura grāds komunikācijā.

Linda Miltiņa

LINDA MILTIŅA

linda.miltina@bcp.lv

LinkedIn_Logo

Linda Miltiņa, projektu vadītāja un valdes locekle – ilggadēja pieredze žurnālistikā un sabiedriskajās attiecībās. Lindai ir padziļināta pieredze tekstu izstrādē, satura mārketingā un mediju attiecībās. Lindai ir maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un sabiedriskajās attiecībās. Linda strādā gan ar vietējiem, gan ārvalstu klientiem.

Sandra Baltruka

SANDRA BALTRUKA

sandra.baltruka@bcp.lv

LinkedIn_Logo

Sandra Baltruka, projektu vadītāja - plaša pieredze gan rakstiskajā, gan audiovizuālajā komunikācijā. Sandra ir ieguvusi maģistra grādu starptautiskajā žurnālistikā Kārdifas universitātē, Lielbritānijā. Sandras pārziņā ir digitālā nodaļa, starptautisko klientu projektu vadība un to pārstāvniecība Latvijā.

Valters Levins

VALTERS LEVINS

valters.levins@bcp.lv

LinkedIn_Logo

Valters Levins, multimediju speciālists - specializējas vizuālajā un interaktīvajā komunikācijā, izstrādā tiešsaistes spēles, virtuālās realitātes produktus, video un foto materiālu maketus. Valteram ir bakalaura grāds multimediju komunikācijā.